top of page
Implementatie  PPM

Voor de implementatie van PPM in een organisatie bestaat geen standaard recept. Dat komt doordat organisaties verschillen in omvang, in producten/ dienstverlening, in volwassenheid, in cultuur etc. etc.

Toch komen in elke PPM implementatie de volgende onderdelen terug:

  1. Besturing/ Governance

  2. (ondersteunende) Processen

  3. Mensen

  4. Informatie

  5. Technische hulpmiddelen

  6. Afspraken (over de onderdelen heen)

Hogt Portfoliomanagement werkt met een basis projectopzet voor de implementatie van PPM, waarin alle veelvoorkomende producten en activiteiten zijn uitgewerkt. Middels een projectmatige aanpak en een op uw situatie afgestemde keuze van producten, kan samen met de betrokken medewerkers in uw organisatie PPM succesvol worden geïmplementeerd.

Meer informatie over onze (andere) dienstverlening vindt u hier.

bottom of page