top of page
Over ons

Hogt Portfoliomanagement is een adviesbureau gespecialiseerd in Project Portfolio Management. Eigenaar is Maarten Hogt. Met een opleiding in bedrijfskunde en bedrijfsinformatica en een brede ervaring in vele sectoren, functies en projecten/ programma's, is hij sinds 2013 zelfstandig actief op het gebied van Project Portfolio Management.

We hebben opdrachten uitgevoerd voor diverse organisaties in overheid  en semi-overheid. Deze opdrachten zijn altijd toegespitst op de behoefte en situatie van de betreffende organisatie.

In praktische zin betekent dit dat we werksessies faciliteren, besluitvorming organiseren, ondersteunende processen inrichten en hulpmiddelen/ systemen implementeren. 

We zijn gecertificeerd (practitioner) in de best-practice methode Management of Portfolios (MoP®) . Aanvullend op deze methode werkt Hogt Portfoliomanagement continu aan de ontwikkeling van nieuwe concepten, hulpmiddelen en producten/ diensten om de implementatie van PPM in organisaties zo soepel mogelijk te laten verlopen.

MoP® is a registered trademark of AXELOS Ltd.

Onze visie

 

Het is onze overtuiging dat Project Portfolio Management voor veel organisaties toegevoegde waarde kan hebben. Het zorgt voor het verbinden van strategie met uitvoering/ realisatie van de strategie.

Veel organisaties hebben te maken met een continue stroom van veranderingen en projecten. Deze komen voort uit de omgeving, de strategie of vanuit interne wijzigingen/ wensen.

Het management van organisaties zal hierop moeten sturen zodat een maximaal resultaat gehaald kan worden uit het portfolio van projecten en de strategische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast hebben de betrokken medewerkers in de organisatie behoefte aan overzicht en inzicht op de lopende en toekomstige ontwikkelingen/ projecten.

Om deze sturing door het management en het creëren van overzicht en inzicht voor de medewerkers mogelijk te maken, zijn ondersteunende PPM organisatie, processen, informatie en hulpmiddelen/ systemen noodzakelijk.

Hogt Portfoliomanagement

 

Als specialist op het gebied van Project Portfolio Management (PPM) zorgt Hogt Portfoliomanagement ervoor dat uw organisatie meer focus en grip krijgt op uw portfolio van projecten. De resultaten van uw organisatie zullen daardoor verbeteren en u zult succesvoller zijn in het realiseren van uw strategische doelen.

 

Project Portfolio Management is toepasbaar in vele middelgrote en grote organisaties, waarbij de ambities wordt gerealiseerd middels een diversiteit aan projecten.

Hogt Portfoliomanagement richt zich vooral op organisaties in overheid, semi-overheid, onderwijs en zorg. Uiteraard helpen we ook graag andere organisaties, van MKB tot grotere commerciële organisaties, om meer resultaat uit uw projectportfolio te halen.

Hogt Portfoliomanagement is continu op zoek naar nieuwe kennis en inzichten op het terrein van PPM. Ook ontwikkelen we nieuwe concepten en hulpmiddelen om de implementatie van PPM in organisaties mogelijk te maken.

Ook bij PPM is de praktijk de beste leermeester en we komen dan ook graag in contact met organisaties die met PPM vraagstukken worstelen.

Maarten Hogt

 

Na zo'n 25 jaar in diverse organisaties werkzaam te zijn geweest in een breed scala van rollen (systeemontwikkeling, implementatie van systemen, management van IT afdelingen, advisering op inrichting van ICT en processen en de aansturing van projecten en programma's) heb ik een nieuwe passie ontdekt in Project Portfolio Management.

 

Vanuit de ervaring opgedaan bij mijn laatste werkgever ben ik in 2013 mijn eigen adviesbureau Hogt Portfoliomanagement gestart. Van hieruit wil ik organisaties adviseren en ondersteunen bij het opzetten en verbeteren van hun portfoliomanagement processen. Dit vanuit mijn vaste overtuiging dat hier voor elke organisatie die zichzelf wil verbeteren, veel winst is te behalen.

Onze aanpak

 

Het toepassen en implementeren van Project Portfolio Management in uw organisatie zal in nauwe afstemming met het management in uw organisatie gebeuren. Daar ligt namelijk de eerste verantwoordelijkheid op de sturing op het projectportfolio.

 

We kiezen altijd voor een praktische en stapsgewijze aanpak. Geen inrichting van complexe processen en systemen als dat niet nodig is. Verbetering van besluitvorming is het doel, PPM processen en systemen zijn daaraan ondersteunend.

Bij het implementeren van nieuwe processen besteden we veel aandacht aan de opleiding/ verankering in de organisatie, zodat de medewerkers zelfstandig in staat zijn om de werkzaamheden/ processen uit te voeren.

Ons logo

Ons logo is een visualisatie van een bollen diagram (Eng. Bubble Chart).

Dit bollendiagram wordt in de praktijk van Project Portfolio Management regelmatig toegepast, om het management inzicht te verschaffen in de samenstelling, prioritering en balans van het projectportfolio.

Zie hiernaast een voorbeeld uit onze zelf-ontwikkelde Project Portfolio Sheet.

Dit is een zogenaamde waarde/ risico matrix, waarbij de projecten zijn gescoord op waarde en risico en waarbij de grootte van de bollen het projectbudget aangeeft.

Een belangrijk inzicht dat we hieruit kunnen halen is het volgende.

De wijze waarop we informatie over het projectportfolio presenteren is een belangrijke succesfactor bij de implementatie van Project Portfolio Management.

Daarbij presenteren projectlijsten weliswaar heel waardevolle portfolio informatie, maar ter ondersteuning van besluitvorming doet het grafisch presenteren het altijd beter. Het gebruik van portfoliodashboards is dan populair bij senior management, zeker als deze interactief zijn.

Maarten Hogt - Specialist in Project Portolio Management (PPM)
Aanpak van Uw organisatie t/m onze diensten
Hogt Portfoliomanagement voorbeeld PPM bubble chart
Onze visie
Maarten Hogt
Hogt Portfoliomanagement
Ons logo
Onze aanpak
Overzicht van onze aanpak
Voorbeeld PPM Bubble Chart
Maarten Hogt
Overzicht MoP methode
bottom of page