top of page
Over PPM

Hogt Portfoliomanagement is gespecialiseerd in Project Portfolio Management (PPM). Maar wat is PPM dan eigenlijk? En hoe ziet dat er dan praktisch uit?

Project Portfolio Management is een managementdiscipline die nog relatief onbekend is. Deze managementdiscipline helpt organisaties om de strategie en de uitvoering van individuele projecten en programma's te verbinden en daarop te sturen. Dat is op zich niet nieuw, alleen daar waar steeds meer projecten en meer dynamiek de organisatie domineren ontstaat ook de behoefte om de besturing op het projectportfolio te verbeteren.

Definities

 

Omdat Project Portfolio Management een term is die voor meerdere interpretaties vatbaar is, volgt hieronder eerst een paar definities.

Project:

Een project is een tijdelijke organisatie die in het leven is geroepen met als doel de oplevering van één of meer producten (op grond van een overeengekomen Business Case)

Projectportfolio:

Een bewust afgebakend, dynamisch veranderend geheel van projecten e.a.,  waarop het management van een organisatie (extra) wenst te sturen en die een bijdrage levert aan de strategische doelstellingen

Project Portfolio Management (PPM):

Een passend en permanent instrumentarium van besturende en ondersteunende processen, organisatie en middelen om besluitvorming en communicatie over het projectportfolio te faciliteren, met als doel om maximaal resultaat te halen uit het projectportfolio

PPM instrumentarium, enkele voorbeelden

  • Definitie en afbakening van het projectportfolio

  • Agenda  voor de portfoliotafel

  • Projectkaart

  • Projectportfolio rapportages/ dashboard

  • Projectlevenscyclus

  • Werkproces voor behandeling van nieuwe  projecten

  • Voortgangsformulier voor lopende projecten

  • Prioriteringsmodel

Afhankelijk van de situatie en de wensen zal dit altijd specifiek voor uw organisatie worden ingekleurd. Ook voor het gebruik van ICT hulpmiddelen zoeken we aansluiting bij bestaande systemen. Zeker bij organisaties die nog niet erg volwassen zijn op PPM gebied, zullen we voor eenvoudige oplossingen adviseren.

Hogt Portfoliomanagement beschikt over een eigen kennisbank met vele modellen, voorbeelden en templates om PPM in uw organisatie toe te passen.

PPM definities
PPM instrumentarium
bottom of page