top of page
Uw organisatie

Als uw organisatie te maken heeft met een veelheid aan projecten (uw projectportfolio), dan kan het lastig zijn voor het management om hierop grip te houden. Ook kunnen signalen uit de organisatie komen zoals 'we doen veel te veel projecten' of 'onze medewerkers raken overbelast door al die projecten'.

Dit duidt er op z'n minst op dat verbetering mogelijk/ gewenst is. Deze signalen kunnen namelijk wijzen op verschillende knelpunten:

  • We hebben geen overzicht over de projecten

  • We weten niet welke strategische bijdrage projecten leveren

  • We hebben geen duidelijke afspraak over wanneer we iets een project noemen en projectmatig aanpakken

  • We starten projecten zonder een goede voorbereiding , zonder eerst goed te kijken wat we willen bereiken en of het wel 'past'
  • We plannen onze medewerkers op te veel projecten tegelijkertijd

  • We hebben veel projecten die uitlopen/ blijven doorlopen

Loopt uw organisatie tegen knelpunten aan met uw projectportfolio, dan komen we graag vrijblijvend met u in gesprek.

Door toepassing van (onderdelen van) Project Portfolio Management kan Hogt Portfoliomanagement u helpen om de noodzakelijke en gewenste verbeteringen te realiseren.

Meer informatie over onze (andere) dienstverlening vindt u hier.

Uw organisatie en uw projecten en projectportfolio
Uw organisatie en uw projecten
bottom of page