top of page
Heeft uw organisatie ook zoveel projecten te managen?

In de huidige tijd is voor veel organisaties verandering vaak de enige constante factor. Om daar als organisatie op te anticiperen, worden initiatieven/ projecten gestart om veranderingen  te realiseren. Hierdoor loopt binnen organisaties vaak een grote diversiteit aan projecten, bijdragend aan verschillende strategische doelen en met impact voor zowel medewerkers als klanten.

Als dit in uw organisatie leidt tot knelpunten, dan kan het toepassen van Project Portfolio Management u wellicht helpen om meer resultaat uit uw projectportfolio te halen en uw organisatie wendbaar te houden.

 

Meer weten over welke knelpunten dat kunnen zijn ...

Meer resultaat uit uw projectportfolio, wat is dat voor uw organisatie?

Elke organisatie met een projectportfolio loopt aan tegen specifieke verbeterpunten/ uitdagingen. Vaak ontbreekt het aan Focus, Grip en Transparantie in/over het projectportfolio.

Het is van het grootste belang dat een gezamenlijk beeld ontstaat bij betrokkenen, zodat ook gewerkt kan worden aan een gedragen oplossing. Hogt Portfoliomanagement kan voor uw organisatie een workshop organiseren en faciliteren om te komen tot een actieplan voor het vervolg.

Deze workshop is een combinatie van kennisoverdracht, samen de huidige situatie analyseren en het maken van afspraken over vervolgstappen.

Meer weten over een workshop PPM...

Uw organisatie en uw projecten en projectportfolio
Uw organisatie en uw projecten
Hogt Portfoliomanagement faciliteert diverse typen PPM workshops
Workshop PPM
Besluitvorming over de projectportfolio verbeteren?
Ga werken met een portfoliotafel!

Beslissingen over afzonderlijke projecten kunnen van invloed zijn op andere projecten. Daarom is het van belang over beslissingen over de projecten heen op elkaar af te stemmen. Dat geldt zowel voor nieuwe projecten als voor lopende projecten in het projectportfolio.

Wij gebruiken het concept van de portfoliotafel. Een gestructureerd overleg met management en opdrachtgevers waar besluiten worden genomen over uw projectportfolio. Want periodieke en gerichte aandacht voor het projectportfolio is nodig om de neuzen in dezelfde richting te houden.

Meer weten over het inrichten van een portfoliotafel...

Portfoliotafel concept
De portfoliotafel
Actuele overzichten over uw projectportfolio?
Onze ProjectPortfolioSheet biedt uitkomst.

Om goede beslissingen te kunnen nemen over uw projectportfolio is het belangrijk dat u beschikt over actuele projectgegevens en dat rapportages op een flexibele wijze zijn op te stellen.

Onze ProjectPortfolioSheet (in Excel) kunnen we specifiek op uw behoeften inrichten en vullen met de gegevens over uw projecten (voor zover u daarover beschikt).

Meer weten over onze ProjectPortfolioSheet... 

Rapportages uit de ProjectPortfolioSheet

Hogt Portfoliomanagement adviseert en ondersteunt organisaties die meer resultaat willen halen uit hun projectportfolio >>

Onze PPM Quickscan geeft u inzicht in uw huidige situatie en concrete adviezen ter verbetering op basis van PPM best-practices >>

Een PPM Implementatie zal voor elke organisatie specifiek worden ingevuld. Wij werken met een eigen implementatie methode om PPM projectmatig te introduceren in uw organisatie >>

bottom of page